Oxygen First Aid for Diving Emergencies
De DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies cursus is bedoeld om duikers en niet-duikers (bv de kapitein van een duikboot) te leren de tekenen en symptomen van duikongevallen te herkennen en eerstehulp met zuurstof te verlenen in het geval van een ongeluk gerelateerd aan duikactiviteiten.
Oxygen First Aid for Diving Emergencies

De DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies cursus is bedoeld om duikers en niet-duikers (bv een kapitein van een duikboot) te leren de tekenen en symptomen van duikgerelateerde letsels te herkennen en zuurstof toe te dienen tijdens de eerstehulp bij een duikongeval tijdens het wachten op de professionele, medische hulpdiensten of de evacuatie naar het dichtstbijzijnde medische centrum. Deze cursus biedt de basis voor het herkennen van, reageren op en behandelen van duikongevallen en biedt ervaren duikers en instructeurs de kans hun kennis te verdiepen.  Het programma omvat inzicht in basale anatomie en fysiologie en de verschillende mechanismen achter waterongevallen.

Kerndoelen
 • Basale anatomie en fysiologie
 • Mechanisme van waterongevallen:

  Verdrinking
  Decompressie ongeval (DCO)
  Arteriële Gas Embolie (AGE)
  Decompressieziekte (DCZ) 

 • Snelle neurologische beoordeling
 • Nut van zuurstof bij duiknoodgevallen
 • Aan zuurstof gerelateerde gevaren
 • Zuurstof toedieningssystemen en  onderdelen
 • Omgaan met zuurstof 
 • Referentie verordening
Practice
 • DAN Oxygen equipment assembly and disassembly
 • Demand Inhalator Valve
 • Non-rebreather Mask
 • Oronasal Resuscitation Mask
 • Snelle neurologische beoordeling
 • Noodgevallenmanagement en veiligstellen van duikgegevens
Cursusduur

Minimum 4 uur

Vereisten

Minimum leeftijd: 16

DAN Basic Life Support geldige brevet (of equivalent*)

(*) Een basis Reanimatie/BLS cursus is equivalent aan een DAN BLS cursus als hij de meest recente ERR richtlijnen volgt en het certificaat uitgeschreven is door een erkende eerstehulporganisatie.

Verlenging brevettering

Iedere 24 maanden