Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies
Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies
De cursus DAN Oxygen First Aid for Acquatic Emergencies is opgezet om Eerstehulp met zuurstof te leren in het geval van een niet-duik gerelateerd waterongeval.
DAN Oxygen first Aid for Acquatic Emergencies

De cursus DAN Oxygen first Aid for Acquatic Emergencies geeft training in het gebruik van zuurstof als eerstehulp wanneer er zich een noodgeval voordoet vanwege de wateromgeving. Dit programma biedt de basisinstrumenten aan om waternoodgevallen, zoals verdrinking, te kunnen herkennen, in staat zijn de belangrijkste oorzaken te begrijpen en het slachtoffer op een goede manier te behandelen. Deze cursus wordt ten zeerste aangeraden voor hulpverleners die werken met waterongevallen (Lifeguards, Brandweerlieden, Kustwacht, enz.)

Kerndoelen
 • Ademhalings- en circulatiesysteem
 • Vroege symptomen, levensbedreigende tekenen en niveaus van verdrinking
 • Zuurstof en Eerstehulpzuurstofkoffer
 • Het verlenen van eerstehulp aan een gewonde 
Praktijk
 • Beoordeling veiligheid omgeving
 • Eerste beoordeling - BLS
 • Hulp verlenen met een AED 
 • Onderdelen van de DAN zuurstofset
 • Oronasaal beademingsmasker
 • Non-rebreather masker
 • DAN Oxygen set monteren en demonteren
Cursusduur

4 uur

Vereisten

DAN Basic Life Support geldige brevet (of equivalent*)

(*) Een basis Reanimatie/BLS cursus is equivalent aan een DAN BLS cursus als hij de meest recente ERR richtlijnen volgt en het certificaat uitgeschreven is door een erkende eerstehulporganisatie.

Verlenging brevettering

Iedere 24 maanden