First Aid
De DAN First Aid cursus is bedoeld voor cursisten die al gebrevetteerd zijn als Basic Life Support (BLS) providers en die eerstehulptechnieken willen leren toe te kunnen passen in het geval van letsels of ziektes die niet direct het leven van het slachtoffer in gevaar brengen.
DAN First Aid

De DAN First Aid cursus leert om eerstehulp te verlenen aan gewonden die zich in een situatie bevinden die niet direct levensbedreigend is. Het programma omvat de beoordeling en het managen van verwondingen en ziektes. De cursist leert hoe hij technieken kan toepassen om verergering van een verwonding te voorkomen, hoe de gezondheidstoestand van iemand te beoordelen en hoe hij de medische hulpdiensten kan waarschuwen.

De First Aid cursus leert hoe je in absolute veiligheid kunt werken met volledige bescherming van de gezondheid van de hulpverlener, die leert hoe verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken.

Kerndoelen

Eerstehulp Kernmerken

 • Verwondingenbeoordeling
 • Ziektebeoordeling
 • Verschijnselen, symptomen en eerstehulptechnieken voor de meest voorkomende medische noodgevallen:
  Ademhalingsproblemen
  Hyperventilatie
  Astma
  Hartaanval
  Ernstige buikpijn
  Verminderd bewustzijnsniveau
  Allergische reactie
  Diabetisch noodgeval (hyperglycemie en hypoglycemie)
  Vergiftiging (inslikken, inademen en absorptie)
  Beroerte
  Convulsies
  Epilepsie
  Alcohol- of drugsmisbruik
   
 • Verbinden en wondverzorging
  Oogletsel
  Tourniquet
  Hemostatische middelen
   
 • Spalktechnieken
 • Tillen en verplaatsen van een gewonde
 • Temperatuur gerelateerde letsels
Cursusduur

8 uur

Vereisten

DAN Basic Life Support geldige brevet (of equivalent*)

(*) Een basis Reanimatie/BLS cursus is equivalent aan een DAN BLS cursus als hij de meest recente ERR richtlijnen volgt en het certificaat uitgeschreven is door een erkende eerstehulporganisatie.

Verlenging brevettering

Iedere 24 maanden