De basis DAN opleidingen voor brandbestrijders.
De DAN cursus Fire Safety Officers (FSO) geeft de cursist de kennis en vaardigheden die nodig zijn om bij brand in te grijpen, met behulp van de aanwezige blusmiddelen (draagbare en verrijdbare brandblussers, slangen en brandslangen, dekens brandvertragend, enz.).
DAN cursus Fire Safety Officers (FSO)

De FSO neemt ook deel aan redding activiteiten, helpt mensen om de door de brand getroffen plaatsen te evacueren, communiceert met de hulpdiensten w.o. brandweer en coördineert de situatie tot de aankomst van de professionele hulpverleners. In de cursus leert je om veilig op te treden, waarbij de veiligheid van de brandbestrijder en betrokken personen voorop staat, je leert de verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en brandbestrijdingsmiddelen correct te gebruiken. De cursus in overeenstemming met de uitvoeringsvereisten voor het brand deel van de BHV opleiding.

Verlenging brevettering

Het FSO brevet is 24 maanden geldig.