DAN bedrijfshulpverlener
De DAN bedrijfshulpverlener is een combinatie van BLSD/FSO, die voldoet aan de uitvoeringsvereisten die gesteld worden aan het BHV brevet.
DAN bedrijfshulpverlener

Het bestaat uit twee delen:

  • Fire Safety Officer

  • BLSD


De bedrijfshulpverlener geeft de cursist de kennis en vaardigheden die nodig zijn om bij brand in te grijpen, met behulp van de aanwezige blusmiddelen (draagbare en verrijdbare brandblussers, slangen en brandslangen, dekens brandvertragend, enz.).

De FSO neemt ook deel aan redding activiteiten, helpt mensen om de door de brand getroffen plaatsen te evacueren, communiceert met de hulpdiensten w.o. brandweer en coördineert de situatie tot de aankomst van de professionele hulpverleners..

In de cursus leert je om veilig op te treden, waarbij de veiligheid van de brandbestrijder en betrokken personen voorop staat, je leert de verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en brandbestrijdingsmiddelen correct te gebruiken.

De DAN Basic Life Support & Defibrillation - BLS(D) cursus leert je om een volwassen slachtoffer van een plotselinge hartstilstand te reanimeren om an-oxische hersenschade, die direct na de gebeurtenis optreedt, te voorkomen. Behalve reanimatie (CPR), uitwendige bloedingen,  shock management en eerstehulp in het geval van een luchtwegobstructie door een vreemd voorwerp, leert de cursus je ook het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator): een essentieel apparaat om een elektrische schok toe te dienen wat het hart in polsloze ventriculaire tachycardie of ventriculaire fibrillatie kan herstarten. De DAN BLS(D) cursus bereidt je voor op het goed reageren in geval van nood en het in absolute veiligheid uitvoeren van eenvoudige reddingstechnieken. 

Verlenging brevettering

Het BHV brevet is 12 maanden geldig.

Het BHV brevet is alleen geldig in Nederland /Belgie.