DAN Training: educatie vs COVID-2019 noodsituaties

30 April 2020 - Onze dagelijkse gewoonten, werkactiviteiten en gedrag zijn ingrijpend veranderd door de huidige Corona Crisis. Ook het reageren op iemand die in nood verkeert.

Door de uitbreiding van de pandemie over de gehele wereld en de daaraan gestelde voorschriften en richtlijnen in diverse landen, zijn wij gedwongen onze educatieve activiteiten tot nader order op te schorten.

DAN Training blijft echter geloven dat de eerste stap die moet worden gezet om een noodsituatie effectief te beheersen, opleiding is, met name in tijden van grote onzekerheid.

Daarom raden we je van harte aan om in contact te blijven met je studenten via online theorielessen, welke na afloop van de Corona Crisis kunnen worden hervat met het praktische gedeelte van de training.

 

Eerste hulp en reanimatie


Ondanks de voorzorgsmaatregelen en de onderbreking van de onderwijsactiviteiten in klaslokalen, kunnen DAN-Providers, instructeurs en trainers in een situatie terecht komen dat ze een slachtoffer bij een hartstilstand kunnen helpen. Het slachtoffer kan mogelijk getroffen zijn door COVID-19 en geen familielid zijn. De hulpverlener zelf zou daarentegen mogelijk besmet kunnen worden.

Wat te doen?

 • Zorg ervoor dat u, het slachtoffer en de mensen in de omgeving veilig zijn.
 • Draag alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en gebruik elke barrière die tot uw beschikking staat.
 • Evalueer het bewustzijn van het slachtoffer door het slachtoffer te schudden of te stimuleren zonder in de buurt van zijn of haar gezicht te komen.
 • Evalueer de ademhaling door simpelweg de bewegingen van de borst te observeren, en vermijd het om uw gezicht dicht bij het gezicht van het slachtoffer te plaatsen.
 • Als het slachtoffer bewusteloos is en niet ademt, waarschuw dan of laat 112 waarschuwen om de situatie te beschrijven en borstcompressies te starten zonder beademingen uit te voeren.
 • Gebruik een AED, indien beschikbaar.
 • Ga door met levensreddende handelingen totdat het slachtoffer weer normaal ademt, totdat u uitgeput bent of totdat de medische hulpdienst arriveert.


Wat te doen bij een kind / baby als slachtoffer?

Als het kind / baby geen deel uitmaakt van uw huishouden maar u goed bent opgeleid en bent voorbereid, kunt u ervoor kiezen om naast borstcompressies ook beademingen* uit te voeren volgens de procedures die tijdens de DAN-cursussen zijn geleerd:

 • Zorg ervoor dat u, het slachtoffer en de mensen in de omgeving veilig zijn.
 • Draag alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en gebruik elke barrière die tot uw beschikking staat.
 • Evalueer het bewustzijn door de baby voorzichtig te schudden of het kind te stimuleren.
 • Als het kind / de baby bewusteloos is, roep dan om hulp, open voorzichtig de luchtwegen en controleer op de aanwezigheid van normale ademhaling, niet langer dan 10 seconden.
 • Als het kind / de baby niet ademt, moet u 5 keer beademen.
 • Evalueer de aanwezigheid van tekenen van beweging - hoest - ademhaling, niet langer dan 10 seconden.
 • Als er geen tekenen zijn, start de cyclus van 30 borstcompressies gevolgd door 2 beademingen.
 • Gebruik een AED, indien beschikbaar welke is toegestaan bij een kind. De AED niet bij een baby gebruiken.
 • Ga door met de levensreddende handelingen totdat het kind / baby weer normaal ademt, totdat u uitgeput bent of totdat de medische hulpdienst arriveert.


Opmerking: als u alleen bent, ga dan 1 minuut door met reanimatie (ongeveer 5 cycli 30: 2) voordat u 112 waarschuwt. Neem indien mogelijk het kind / baby mee.

Als u de plotselinge ineenstorting van een kind / baby heeft gezien, zoek dan onmiddellijk hulp.
 

*Onthouden
Hartstilstand op jeugdige leeftijd wordt vaak in verband gebracht met ademhalingsmoeilijkheden. Om deze reden is het erg belangrijk dat de hulpverlener beademingen uitvoert. Als deze op geen enkele manier effectief zijn, kunnen de luchtwegen worden belemmerd en moet worden gecontroleerd op vreemde voorwerpen. Waarna er moet worden geprobeerd de obstructie te verwijderen.

De reanimatie technieken bij kinderen kunnen variëren, afhankelijk van de leeftijd en lichaamsbouw van het slachtoffer: raadpleeg de BLSD-handleiding voor volwassenen en kinderen voor volledige reanimatieprocedures.Zodra de levensreddende handelingen zijn voltooid, verwijdert u alle persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier om het risico van het aanraken van mogelijk verontreinigde oppervlakken te minimaliseren en voert u ze af in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Was uw handen zorgvuldig met water en zeep, indien niet beschikbaar gebruik dan, 70/80% hydroalcoholische gel of ontsmettingsdoekjes (bijv. Chloorhexidine).

 

 

Houd uw kennis en vaardigheden up-to-date: raadpleeg de volledige procedures in de DAN BLS-D handleiding voor volwassenen en kinderen, beschikbaar in uw MyDAN-omgeving.

Ben je een instructeur en wil je je vaardigheden bijwerken? Ben je een Provider en wil je een instructeur vinden?
Zoek een docent bij jou in de buurt.