Esittelyssä DAN Europen Vammaisten Sukeltajien Tukirahasto
KOKEMUKSIA

"...tämä on jotakin aivan erilaista verrattuna kaikkeen aikaisemmin kokemaani. Kun sukellan, aika kulkee sellaisella vauhdilla, että voin kokea voimakkaita tunteita omakohtaisesti. En ole vain tarkkailija, vaan olen osa innokasta ryhmää, jonka jäsenet kykenevät näkemään sen, mitä minä haluan ja tunnen. Olen yksi joukosta, olen yksi sukeltajista.”

Claudio - neliraajahalvaantunut sukeltaja

 

"Voin tässä työssä hyödyntää kiinnostustani sukeltamiseen ja samoin pyrkiä herättämään ihmisissä innostusta ja uteliaisuutta. Tämä on jotakin sellaista, jota en tee epäitsekkäistä syistä. Päinvastoin syynä on se, että olen kokenut, että tällainen toiminta tekee minut tyytyväiseksi ja onnelliseksi joka päivä.”

Attilio - sukelluskouluttajien opettaja

Vammaisten

Sukeltajien Tukirahasto

DAN Europe on pitkään tukenut sukelluskoulutusohjelmia, jotka on suunnattu henkilöille, joilla on fyysisiä tai älylliseen tai aistitoimintaan liittyviä toimintarajoitteita. Olemme jakaneet tämän tärkeän tehtävän yhteistyökumppanimme kanssa ja kehittäneet sitä yhdessä. Kyseessä on Diverse Ability, jonka perusarvoja ovat luotettavuus, rehellisyys ja lojaalisuus. DAN Europe on nyt lisäämässä yhteistyötä yllä mainitun järjestön kanssa ja on valmis sitoutumaan enemmän sen toimintaan. Olemme perustamassa uutta rahastoa, jonka avulla on tarkoitus tukea yhteistä tehtäväämme. Kutsumme kaikkia DAN jäseniä mukaan tukemaan näitä ponnisteluja

SYRJINNÄN VOITTAMINEN

Olemme yhdessä ottaneet aktiivisen roolin syrjinnän vastustamisessa.
Yksilöiden ainutlaatuisten luonteenpiirteiden arvostaminen ja kaikkien halu olla osa ryhmää ovat keskeisiä tekijöitä tässä tehtävässä.
Voimme kaikki tehdä paljon sen eteen, että syrjinnän taustalla olevia stereotyyppisiä malleja voidaan murtaa ja voittaa tiellä olevia esteitä. Voimme yhdessä edistää sellaisia toimintatapoja, joiden ansiosta erilaiset toimintarajoitteet eivät estä niistä kärsiviä henkilöitä elämästä mahdollisimman täysipainoisesti.

RAHASTON TAVOITTEET
Tätä rahastoa tukemalla autat meitä saavuttamaan seuraavat tavoitteet:
Alueellinen läsnäolo

Kun onnistumme luomaan mahdollisimman laajan yhteisön, se auttaa meitä tekemään erilaisista rajoitteista kärsivien ihmisten unelmista totta.

Turvallisuus ja tiedon lisääminen

Uusien sukellusturvallisuuden ammattilaisten kouluttaminen ja sertifikaattien myöntäminen heille sekä DANin palveluntarjoajien kursseille pääsyn mahdollistaminen oppilaille, joilla on jokin toimintaa rajoittava vamma

Tutkimustyötä ja uusia tieteellisiä saavutuksia

Tietojen kerääminen erilaisten toimintarajoitteiden vaikutuksesta sukeltamiseen tieteellistä tutkimustyötä varten ja tutkimusten vahvistaminen julkaisujen avulla.

Sukeltamisen mahdollistaminen kaikille

Sukelluslääketieteellisten kuntoutuskeskusten ja -järjestöjen rakentaminen henkilöille, joilla on toimintarajoitteita sekä uuden, osallistumisen mahdollistavan kulttuurin levittäminen integroinnin ja ryhmien yhdistämisen kautta.