TYÖHARJOITTELU
OHJELMAN YLEISKUVAUS
Oppimistavoitteet
Please note: this year's internship has been postponed until further notice. We are actively working to reschedule the internship program and will share information as soon as it becomes available. Please check back with us for updates on our next call for participation.
Thank you for your understanding and continued interest in DAN Europe educational programs.

Ohjelmaan osallistuvia koulutetaan sukeltamiseen liittyvässä tutkimustyössä, ja heidän on mahdollista kehittää ja parantaa sellaisia ammattillisia taitojaan, jotka mahdollistavat urakehityksen.

Opiskelijat osallistuvat kaksi viikkoa kestävään koulutukseen työskentelemällä läheisessä yhteistyössä asiantuntevien ohjaajien kanssa. Aktiivinen työskentely käytännön työn parissa takaa sen, että oppiminen on mahdollisimman tehokasta.

Työharjoittelun kestoa on mahdollista laajentaa osallistujien pyynnöstä silloin kun opiskelijan tarkoituksena on työskennellä jonkin tietyn tutkimusaiheen parissa DAN Europe Foundationin toiminnan puitteissa.

Toiminnot

Toiminta voi sisältää kentällä, laboratoriossa tai luokkatiloissa pidettyjä luentoja, jotka liittyvät sukellustutkimukseen.

Harjoittelijoita pyydetään laatimaan kirjallinen raportti kokemuksistaan, ja tätä raporttia voidaan käyttää joko kokonaan tai osittain DANin julkaisuissa. Näihin julkaisuihin sisältyvät Alert Diver -lehti, DANin verkkosivusto, tutkimustiedotteet ja lehdistöjulkaisut.

Työharjoittelun jälkeen tutkimusharjoittelijat avustavat tavallisesti tietojen keräämisessä ja muissa eri tehtävissä kehittääkseen käytännön taitojaan, kriittistä ajatteluaan ja teknisen viestinnän asiantuntemustaan. Heillä on valmiudet osallistua erilaisille sukellusretkille, joiden tarkoituksena on tietojen kerääminen.

Vaaditut asiakirjat
 • hakemuslolmake
 • ammatillinen/akateeminen ansioluettelo
 • yhteenveto sukeltamiseen liittyvistä ansioista (sukellusten lukumäärä, sukellusympäristöt ja -syvyydet, erikoisalat/sertifioinnit)
 • kaksi suosituskirjettä akateemisilta ja ammatillisilta tahoilta
 • saatekirje (enintään kaksi sivua), jossa kuvataan hakijan historiaa (sisältäen sukeltamiseen liittyvät toiminnat), kiinnostuksen kohteita, pyrkimyksiä ja sitä, kuinka harjoittelu saattaisi vaikuttaa positiivisesti hakijan ammattilliseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen.
LATAA HAKULOMAKE
Nuorten kouluttaminen
Oletko valmis ottamaan haasteen vastaan?
Tule mukaan
Mitä työharjoittelijamme sanovat

Aikaisemmin työharjoitteluun osallistuneiden tarinoita ja ajatuksia

Youtube channel
DAN EUROPE TYÖHARJOITTELU
Kandidaatit
 • Työharjoittelijoiksi otetaan ensisijaisesti yliopistojen ja korkeakoulujen perusopiskelijoita ja juuri valmistuneita henkilöitä samoin kuin myös alkuvaiheen tutkijoita yksityisistä organisaatioista. Tähän sisältyvät myös jatko-opiskelijat.
 • Harjoittelijoiden enimmäismäärä on rajattu 8 een.
 • Harjoittelusta ei makseta minkäänlaista korvausta, mutta DAN auttaa kaikkia harjoittelijoita logistisissa kysymyksissä (esim. matkojen ja asumisen järjestämisessä
Vaatimukset ja edellytykset

Harjoittelijaksi pyrkivän tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hänen tulee täytää vähintään 19 vuotta kesäkuun 1. päivään mennessä sinä vuonna, jolloin hän hakee harjoittelijaksi.
 • Hän on osallistunut tieteelliseen koulutukseen.
 • Hänen on kyettävä osoittamaan, että hänellä on erinomaiset viestintä- ja organisointitaidot.
 • Hänen tulee kyetä todistaa se, että hän on kiinnostunut sukeltamisesta, sillä kaikki koulutustoiminta liittyy sukeltamiseen.

 

OHJELMA
Viikko 1
 • Orientoituminen
 • Tuoreimmat kuulumiset sukellustutkimuksen alalta
 • sukellusfysiologia
 • biolääketieteen tekniikan tutkimus sukelluksessa
 • Basic Life Support-Defibrillator -kurssi (BLSD)
Viikko 2
 • DAN Research Specialist Course
 • Diving Safety Laboratory
 • DSL-laboratorion kenttätietojen keräys
 • Sukellusistunnot

DANin sukellusturvallisuuslaboratorio (DSL) on vakituisesti toimiva liikkuva tutkimuslaboratorio, jonka tutkimusalana on vuodesta 1994 ollut sukelluslääketiede ja -fysiologia. Tutkimustyön tavoitteena on kehittää sukeltamisesta turvallista toimintaa, niin että voidaan välttää onnettomuudet.

DANin tutkimusasiantuntijakurssin tavoitteena on antaa tutkijalle sellainen pätevyys, että hän voi toimia doppler-kouluttajana muille uusille tutkijoille. Tarkoituksena on edistää DAN Europen DSL-laboratorion erilaisia projekteja.