RCAPP

Recompression Chamber Assistance & Partnership Program

OHJELMA LYHYESTI

Vuodesta 1997 lähtien RCAPP-ohjelman tavoitteena on ollut painekammioyksiköiden avustaminen ja yhteistyökumppanina toimiminen. Avustusta annetaan sekä koulutukseen, varustukseen että hätätilanteisiin liittyen. Tarkoituksena on varmistaa, että ylipainehappihoitoa on tarvittaessa saatavilla ja että se on laadukasta ja turvallista.

DAN on tukenut aktiivisesti tätä ohjelmaa ollen yhteydessä yli 200 painekammioon kaikkialla maailmassa, jopa kaikkein syrjäisimmissäkin maissa.

Itse asiassa RCAPP-ohjelma käynnistettiin alun perin näillä syrjäisillä alueilla. Jotkut painekammiot sijaitsevat todella syrjässä, ja niissä hoidetaan vain sukelluksissa loukkaantuneita. Ne eivät myöskään ole sairaalan yhteydessä. Tästä syystä on tärkeää, että tiedämme sukeltajan olevan hyvissä käsissä, kun ohjaamme hänet tällaiseen kohteeseen.

PAINEKAMMIOIDEN RISKIARVIOINTI

Yksi niistä palveluista, joita tarjoamme näille painekammioille, on riskien arviointi. Ryhmä arvioijia arvioi yksikön toiminnallisuutta, toiminnan luontaista turvallisuutta, toimintatapoja ja henkilökunnan koulutustasoa.

Tämän vierailun jälkeen arviointiryhmä palaa takaisin kotiin mukanaan runsaasti kuvia ja tekniikkaan liittyviä muistiinpanoja, joita käytetään yksilöllisen riskien arviointiraportin laatimiseen. Raportti sisältää kyseistä painekammiota koskevat erityissuositukset.

Tämä luottamuksellinen raportti, joka sisältää soveltuvaa ja asianmukaista palautetta ja tietoa, lähetetään kyseiselle painekammiolle. Tarkoituksena on opastaa painekammion henkilökuntaa keskittymään esitettyihin kohtiin ja parantamaan toimintaansa niiltä osin, jotta he voisivat noudattaa kansainvälisessä riskiarviointioppaassa annettuja ohjeita ja normeja. Tämän oppaan käytön on vahvistanut Francois Burman, joka on tekniikan alan ammattilainen (Pr. Eng), DAN Southern African puheenjohtaja ja painekammiohoidon ja vedenalaisen turvallisuuden yksikön johtaja (DAN America).

Tässä vaiheessa meillä on myös paras mahdollisuus ymmärtää kyseisen painekammion tarpeita ja voimme tarjota teknistä tai lääketieteellistä apua. Voimme esimerkiksi ratkaista joitakin heillä esiintyviä teknisiä perusongelmia, tai avunantoon voi sisältyä myös sukelluslääketieteellistä neuvontaa, jota joku meidän asiantuntijoistamme tarjoaa.

KUKA HYÖTYY RCAPP-OHJELMASTA?
PAINEKAMMIOT

Painekammioyksiköt, jotka osallistuvat RCAPP-ohjelmaan, hyötyvät saamastaan lääketieteellisestä ja teknisestä avusta samoin kuin mahdollisuuksistaan osallistua yhteen tai useampaan edellä mainituista koulutusohjelmista.
Lisäksi he ovat mukana postituslistalla, jolloin heillä on mahdollisuus saada tietoa tekniikan alan uutuuksista ja kaikista heidän alueellaan järjestettävistä koulutusmahdollisuuksista.

SUKELTAJAT

Sukeltajat puolestaan hyötyvät meidän yhteistyöstämme painekammioden kanssa, koska heillä on näin tarpeen tullen mahdollisuus päästä niihin hoitoon. Koska meillä on tietoa painekammioista ja olemme yhteistyössä niiden kanssa, voimme myös tarjota jäsenillemme parhaan mahdollisen tilanteeseen sopivan hoidon onnettomuuden sattuessa.

PROJEKTI NUMEROINA
Yli 200
painekammiota
34
kurssia vuoteen 2018 mennessä
250
osallistujaa
YLIPAINEHAPPIHOIDON KURSSIT

Yksi syrjäisillä paikoilla sijaitsevien painekammioiden kohtaamista ongelmista liittyy niiden henkilökuntaan. Monet yksiköt turvautuvat paikallisiin sukellusalan toimijoihin tarvitessaan apua ylipainehappihoitojen aikana. Nämä henkilöt voivat vaihtua ajan myötä, ja siksi on tarpeen kouluttaa usein uutta henkilökuntaa. Lääketieteen alan ammattilaiset myös vaihtuvat tai siirtyvät eteenpäin työssään. Nämä ammattilaiset (lääkärit) kouluttavat sitten paikallista henkilöstöä, mutta tämä tapahtuu ilman mitään muodollista koulutusohjelmaa tai opiskelijamateriaalia.
Näin ollen kurssien sisällöt ja järjestelyt vaihtelevat riippuen lääkärin omasta taustasta, ja tämä saa aikaan sekaannusta painekammiossa työskentelevien keskuudessa.

DANin RCAPP-ryhmä havaitsi nopeasti henkilökohtaisen koulutuksen tarpeen kyseisissä painekammioissa. Tämän seurauksena ryhmä kehitti ilmaisen kolmen päivän pituisen painekammion avustajan kurssin sekä viiden päivän pituisen painekammion käyttäjän kurssin. Kursseilla on tarkoituksena ollut opettaa paikallista henkilökuntaa toimimaan avustajina kammion sisällä ja käyttäjinä kammion ulkopuolella.

Koska kaikki painekammiot eivät ole samanlaisia, on ollut tarpeen kehittää yksilöllisiä dioja ja ohjekirjoja jokaiselle painekammiolle erikseen. Ne on sitten jätetty painekammion omaan käyttöön, niin että niissä voidaan järjestää tulevia koulutuksia omin voimin.

Lisäksi on kehitetty ylipainehappihoidon verkkonäkymä ja perusylläpitokurssi, ja ne ovat painekammioiden tietoverkon saatavilla. Tarkoituksena on auttaa painekammioita teknisten ongelmien kanssa.

RCAPP:N TUKEMINEN
Painekammioiden turvallisuusjohtajan kurssi

To increase safety in a hyperbaric facility, each chamber should have a specially trained Safety Officer, overseeing all that relates to safety in a hyperbaric setting. However, getting trained isn’t always the easiest and cheapest thing to do.

Every year, in order to assist needy chambers, DAN offers the opportunity, to a remote hyperbaric facility, to send a staff member to the US and to attend the International ATMO Hyperbaric Safety Director Training Course.
Each chamber participating in RCAPP can send their request for sponsorship to DAN Europe. All received requests are evaluated and a candidate picked from amongst the received requests.

Jokaisessa painekammiossa tulisi olla erikoiskoulutuksen saanut turvallisuusjohtaja turvallisuuden lisäämiseksi. Kyseinen henkilö valvoo kaikkea turvallisuuteen liittyvää painekammion toiminnassa.

Koulutuksen toteuttaminen ei kuitenkaan aina ole kovin helppoa ja halpaa.Auttaakseen tarpeessa olevia painekammioita DAN tarjoaa joka vuosi jollekin syrjäiselle painekammiolle mahdollisuuden lähettää yksi henkilökunnan jäsenistä Yhdysvaltoihin. Siellä tämä pääsee osallistumaan International ATMO:n Painekammioiden turvallisuusjohtajan kurssille.
Jokainen RCAPP-ohjelmaan osallistuva painekammio voi lähettää tukipyynnön DAN Europelle.
Kaikki vastaanotetut pyynnöt arvioidaan ja kokelas valitaan saatujen pyyntöjen joukosta.

content:
HALUATKO LISÄTIETOA AIHEESTA?