Henkilötietojen käsittelyä koskeva tiedote
DAN Provider

(Tietoa EU:n asetuksesta 679/2016)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 

DAN (Divers Alert Network) Europe, jonka rekisteröity toimisto sijaitsee Maltalla osoitteessa Sir Ugo Mifsud Street, Ta'Xbiex, XBX 1431, CF 01286330467, ja hallinollinen pääkonttori ja operatiivinen keskus Italiassa osoitteessa C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) (jäljempänä "Omistaja"), tiedottaa, että DAN (Divers Alert Network) Europe käsittelee valittujen palvelujen rekisteröinnin aikana toimitetut ja saadut henkilötiedot välittömasti, samoin kuin tällaisten palveluiden suorittamiseen vaadittavat tiedot. Tämä voi tapahtua myös kolmansien osapuolten kautta samoin kuin sähköisten välineiden avulla. Toiminta perustuu EU:n asetuksen 2016/679 (jäljempänä, "GDPR") artikloihin 13 ja 14. Tietojen hankintaan oikeuttavat käyttötarkoitukset on lueteltu alla yhdessä säädöksen oikeusperustan ja tietojen käytön kestoajan kanssa.

  KÄSITTELYN TARKOITUS KÄYTETTY TIETO OIKEUSPERUSTE

AJANKOHTA, JOLLOIN TIEDOT ON VIIMEISTÄÄN POISTETTAVA

 1  Käyttötarkoitukset, jotka ovat ehdottaman välttämättömiä koulutustoiminnan toteuttamisessa sekä tähän toimintaan liittyvät muut toiminnot ja pyydetyt palvelut.
 • Henkilö- ja yhteystiedot.

 • CV:n tiedot ja tiedot koulutuksesta.

Sopimus, jossa rekisteröity henkilö on osapuolena. 10 vuotta edustussopimuksen päättymisestä.
 2  Käyttötarkoitukset, jotka liittyvät lain mukaisten velvoitteiden täyttämiseen.
 • Henkilö- ja yhteystiedot

 • CV:n tiedot ja tiedot koulutuksesta.

Lakisääteinen velvoite

10 vuotta edustussopimuksen päättymisestä.

 3  Käyttötarkoitukset, jotka liittyvät rekisterinpitäjän oikeuksien harjoittamiseen, kuten esimerkiksi oikeuteen puolustautua oikeudenkäynneissä.
 • Henkilö- ja yhteystiedot.

 • CV:n tiedot ja tiedot koulutuksesta.

Lakisääteinen velvoite 10 vuotta edustussopimuksen päättymisestä (aikaa voidaan pidentää siinä tapauksessa, että odotetaan tuomiota)
 4  Käyttötarkoitukset, jotka liittyvät suoraan ja epäsuoraan kaupalliseen markkinointiin samoin kuin markkinointitutkimuksiin.
 • Henkilö- ja yhteystiedot.

 • CV:n tiedot ja tiedot koulutuksesta.

Suostumus perustuu seuraavaan: artikla 22, kohta 2 alakohta c – Asetus (EU) 679/2016 – GDPR (yleinen tietosuoja-asetus)

2 vuotta tietojen keräämisestä, paitsi jos tietojen käyttö kielletään aikaisemmin 

Ne tiedot, jotka lain mukaan on kerättävä ja säilytettävä, säilytetään lain määräämän ajan, mutta niitä ei käytetä enää tässä kohdassa esitettyihin käyttötarkoituksiin.

 5 Tutkimukset ja asiakastyytyväisyyskyselyt.
 • Henkilö- ja yhteystiedot sekä muut tiedot, joiden avulla voidaan kartoittaa rekisteröityjen henkilöiden kulutustottumuksia.

 • CV:n tiedot ja tiedot koulutuksesta.

Suostumus perustuu seuraavaan: artikla 22, kohta 2 alakohta c – Asetus (EU) 679/2016 – GDPR (yleinen tietosuoja-asetus)

2 vuotta tietojen keräämisestä, paitsi jos tietojen käyttö kielletään aikaisemmin 

Ne tiedot, jotka lain mukaan on kerättävä ja säilytettävä, säilytetään lain määräämän ajan, mutta niitä ei käytetä enää tässä kohdassa esitettyihin käyttötarkoituksiin.

 6 Profilointi, kun analysoidaan kuluttajien valintoja ja mieltymyksiä silloin kun tarkoituksena on lähettää mainos- ja tiedotusmateriaalia.
 • Henkilö- ja yhteystiedot sekä muut tiedot, joiden avulla voidaan kartoittaa rekisteröityjen henkilöiden kulutustottumuksia.

 • CV:n tiedot ja tiedot koulutuksesta.

Suostumus perustuu seuraavaan: artikla 22, kohta 2 alakohta c – Asetus (EU) 679/2016 – GDPR (yleinen tietosuoja-asetus)

1 vuosi tietojen keräämisestä, paitsi jos tietojen käyttö kielletään aikaisemmin 

Ne tiedot, jotka lain mukaan on kerättävä ja säilytettävä, säilytetään lain määräämän ajan, mutta niitä ei käytetä enää tässä kohdassa esitettyihin käyttötarkoituksiin.

 

Henkilötietojen julkistaminen, joka on luonteeltaan joko pakollista tai vapaaehtoista sekä tietojen toimittamisesta kieltäytymisen seuraukset

 

Tietojen toimittaminen kohdissa 1 ja 2 esitettyjä käyttötarkoituksia varten ei ole vapaaehtoista, vaan ne vaaditaan, jotta toivotut palvelut ja koulutustoiminta voidaan toteuttaa. Kieltäytymisestä seuraa, että kyseisiä palveluita ei ole mahdollista hyödyntää. Sen sijaan kohdissa 3, 4 ja 5 mainittuja käyttötarkoituksia varten tietojen toimittaminen on vapaaehtoista, ja tietoja voidaan siirtää aiemman kirjallisen sopimuksen perusteella. Jos suostumusta ei anneta, on edelleen kuitenkin mahdollista hyödyntää DAN (Divers Alert Network) Europe tarjoamia palveluita, mutta tietoja ei saa käyttää niihin tarkoituksiin, jotka on kuvattu kyseisessä kohdassa.

 

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

 

Henkilötietojen käsittelyoikeuden omistaja on DAN (Divers Alert Network) Europe, joka on vastuussa henkilötietojen lainmukaisesta ja oikeasta käytöstä. Alla on esitetty omistajan yhteystiedot mahdollisia tarvittavia yhteydenottoja varten:


Omistaja: DAN (Divers Alert Network) Europe
OIKEUDELLINEN YKSIKKÖ: Malta, Sir Ugo Mifsud Street, XBX 1431
OPERATIIVINEN KESKUS: C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
P.IVA e C.F.: 91003700670

Yhteystiedot:

Puhelin: +39 085 89 03 333
Sähköposti: [email protected]
PEC-sähköposti: [email protected]

Sinulla on myös oikeus ottaa yhteyttä tietosuojasta vastaavaan henkilöön kaikissa mahdollisissa henkilötietojasi koskevissa kysymyksissä. Samoin voit tuoda esille kaikki palvelussa havaitsemasi epäkohdat ja ongelmat.

DAN (Divers Alert Network) Europe on nimittänyt tietosuojapäälliköksi seuraavan henkilön: tohtori Diletta Simonetti. Hänen yhteystietonsa löytyvät alta:

Puhelin: +39 347 1493431
Sähköposti: [email protected]  

 

Henkilötiedot

 

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan luottamuksellisuuden ja turvallisuuden takaavia toimenpiteitä, jotka on säädetty nykyisissä määräyksissä.

Tietojasi voidaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta tämä tapahtuu aina niiden periaatteiden mukaisesti, jotka on esitetty yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) artikloissa 45 ja 46. Nämä artiklat koskevat Euroopan komission riittävyyspäätöksen toimivaltaa, toisin sanoen suojatoimien riittävyyttä.

Tietojasi voidaan välittää seuraaville tahoille:

 1. yksityiset ja yleiset tahot hallinnollisia ja juridisia toimintoja toteuttaessaan EU:n asetuksen 679/2016 säännösten mukaisesti;

 2. konsultit ja yritykset, jotka auttavat yritystä IT-palveluiden ja -infrastruktuurien osalta;

 3. ammattilaiset, palveluntuottajat ja konsultit, jotka auttavat yritystä taloudellisissa, liike-elämään liittyvissä, juridisissa ja lääketieteellisissä kysymyksissä;

 4. tytäryhtiöt, sidosyritykset tai osakkuusyhtiöt;

 5. pankit;

 6. perintäyritykset;

 7. terveysjärjestöt, sairaanhoitohenkilöstö ja ensihoidosta vastaavat;

 8. DAN (Divers Alert Network) Europen yhteistyökumppanit, yhtiökumppanit ja jäsenet.

Tietoja ei anneta kenellekään muulle eikä myöskään millään muulla tavalla.

 

Tiedoksesi ilmoitamme, että sinulla on oikeus pyytää omistajalta DAN (Divers Alert Network) Europelta pääsyä henkilötietoihisi, oikeus korjata tai perua mitä tahansa tietojasi, oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä tai vastustaa niiden käsittelyä. Samoin sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen GDPR:n artiklan 13 alakohdan b) mukaisesti. Edellä mainittuja toimenpiteitä varten sinun tulee joko käydä verkkosivuillamme tai vaihtoehtoisesti ottaa meihin kirjallisesti yhteyttä osoitteessa: [email protected]

Tiedoksesi ilmoitamme myös, että sinulla on oikeus valittaa valvontaviranoimaisille silloin kun epäilet, että tietojen käsittelyssä ei noudateta yksityisyyttä koskevia määräyksiä GDPR:n artiklan 13 alakohdan d) mukaisesti;

Jos olet antanut tietojasi koskevan suostumuksen yhtä tai useampaa tavoitetta varten, sinulla on oikeus perua tällainen suostumus koska tahansa.