Kysymykset Sport Member
 • Vakuutusturva, joka kattaa sekä vapaa-ajan sukelluksen että ammattilaissukelluksen parissa tapahtuneet sukellusonnettomuudet (laite- ja vapaasukellus), voimassa kaikkialla maailmassa ympäri vuoden.
 • Vakuutussuoja koskien niitä onnettomuuksia, jotka eivät liity sukeltamiseen, voimassa vain matkustaessasi ulkomailla, vakuutettujen päivien lukumäärä vaihtelee sen mukaan, minkä ohjelman olet valinnut. Jos lisäät tähän vakuutukseen vaihtoehtoisen edun Matkustaminen ilman rajoituksia, tällöin vakuutuksen kesto laajenee kattamaan koko tilausjakson (yksi vuosi).
 • Kolmannen osapuolen vastuuvakuutus ja oikeusturva koskien vapaa-ajan sukellusta (ei mahdollinen kaikissa maissa).
 • Vapaa-ajan sukeltaminen tarkoittaa sekä tekniikkasukeltamista että ei-tekniikkasukeltamista harrastuksena. Tällöin siitä ei makseta mitään korvausta.
 • Sukellusohjaajien tai -oppaiden sukeltamista ei lasketa vapaa-ajan sukeltamiseksi.

Ammattimainen sukeltaminen tarkoittaa neuvonnan ja ohjaamisen järjestämistä sukelluksen harrastajille ja/tai snorklaajille. Siihen sisältyvät kaikki ne palvelut, joiden kautta järjestetään ja valvotaan sukellustoimintaa sekä koulutetaan sukeltajia tai toimitaan heidän oppainaan tai seuralaisinaan. Tätä työtä toteuttavat sukellusohjaajat, apuohjaajat tai vedenalaiset oppaat, ja tähän sisältyy myös yksityinen sukellusharrastuksen kautta toteutettu toiminta pelastuspalvelun parissa (sekä vapaaehtoistyö että korvausta vastaan tehty työ). Myös sitä sukellustoimintaa, joka on suoraan tai epäsuorasti yhteydessä tieteelliseen työhön, tutkimustoimintaan tai median toimintaa, pidetään ammattilaissukeltamisena (paitsi jos se on puhtaasti vapaaehtoistyötä ilman minkäänlaisia korvauksia tai palkkioita).

 • Kuolemantapauksia koskeva lisäys: voit nostaa vakuutusturvan rajaa joko 25 000 tai 50 000 eurolla koskien sukellusonnettomuuksista johtuvia kuolemantapauksia. Tämä lisäys ei koske tekniikkasukelluksia.
   
 • Matkustaminen ilman rajoituksia: voit laajentaa ulkomailla muiden kuin sukeltamiseen liittyvien onnettomuuksien vakuutuksenturvan kattamaan ajallisesti koko tilausjakson (yksi vuosi).
   
 • Edut perheellesi: voit sisällyttää perheenjäsenesi (puolison ja/tai lapset) vakuutukseesi, joka koskee ulkomailla tapahtuvia, muita kuin sukeltamiseen liittyviä onnettomuuksia.
 • DAN Europe ei tarjoa vakuutusohjelmia, jotka kattaisivat myös sukellusvarusteet.
   
 • Sport Silver - ja Sport Gold -ohjelmat kattavat vakuutetun tai pelastajien välineet vain silloin kun kyseessä on oma tai kolmannen osapuolen korvattava sukellusonnettomuus (siihen korvausrajaan asti, joka on nähtävillä vakuutustodistuksessa).
 • DAN Europen suositus on, että et ylitä sukellussertifikaattiisi merkittyjä rajoja. Kuitenkin vain Sport Bronze -ohjelmassa on syvyysrajana 40 metriä nitroksilla tai paineilmalla, kun sitä vastoin missään muussa ohjelmassa ei ole syvyysrajoja. Näin ollen sukellusonnettomuudet kattava vakuutus on voimassa silloinkin kun sukellat syvämmällä kuin mitä sukellussertifikaatissasi on sallittu.
   
 • Toisaalta kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksen voimassaolo lakkaa aina kun rikot jotain lakia tai sääntöä. Tähän sisältyy myös sukeltaminen syvemmällä kuin mitä sukellussertifikaatissa on sallittu.
Tapaturmavakuutus, joka sisältyy DAN Europen Sport Member -ohjelmiin, kattaa lääketieteellisen hoidon kulut, jotka johtuvat vakuutuskirjaan määriteltyjen ehtojen mukaisesta onnettomuudesta. (Vakuutetun tulee suorittaa kaikki kohtuulliset varotoimenpiteet taatakseen oman turvallisuutensa sukellustoiminnan aikana.) Näin ollen me emme tule tarkastamaan sitä, onko vakuutetulla yllään erikoiskuvapuku vai ei.
 • Asuinmaa tarkoittaa sitä maata, jossa olet ilmoittanut asuvasi pysyvästi hakiessasi tätä vakuutusta. Tämä on se maa, johon sinut lääketieteellistä hoitoa vaativan onnettumuuden sattuessa toimitetaan, jos tilanne niin vaatii.
   
 • Sinun tulee ilmoittaa varsinainen asuinmaasi, nimittäin se maa, jossa virallisesti asut.
   
 • Voit kuitenkin ilmoittaa eri postiosoitteen, johon haluat saada lähettämämme postin.

Tärkeää: tällä sivulla esitettyjen tietojen ei ole tarkoitus millään tavalla korvata tai täydentää vakuutusehtoja ja -todistuksia