EU-projektit

Nämä projektit tarjoavat uusia mahdollisuuksia, joiden avulla edistämme innovaatioita, turvallisuutta ja kestävyyttä sukelluksen parissa.

Tutustu tähän valittuihin EU-projekteihin, jotka keskittyvät kansalaistieteeseen, ilmastonmuutokseen, merien suojeluun jne.

Saat tietoa siitä, kuinka DAN Europe on mukana vaikuttamassa myönteiseen muutokseen sukellusalalla.

ART4SEA
2022-2025

ART4SEA - Yhdistämme taiteen, luovuuden ja tietämyksen meristä. Näin edistämme meriin liittyvää tutkimustyötä Välimeren alueella. Tuemme taiteilijoiden, tutkijoiden, luovan alan ammattilaisten ja digitaalisen teknologian asiantuntijoiden välistä monitieteellistä yhteistyötä. Projektin tavoitteena on edistää toimintaa, jossa keskiössä on ihmisten merisuhteen muuttaminen ja heidän aktivoitumisensa sekä yksilötasolla että kollektiivisesti.

24 kansainvälistä taiteilijaa valitaan avoimella haulla. Kyseiset henkilöt saavat opetusta, joka liittyy merien suojeluun, kestäviin toimintatapoihin taiteessa ja digitaaliseen teknologiaan. Kolme Välimeren pientä saarta, Ustica Italiassa, Alónnisos Kreikassa ja Gozo Maltalla, toimivat isäntinä hajautetussa residenssiohjelmassa. Taiteilijat pääsevät ohjelman puitteissa inspiroitumaan kauniista ympäröivästä luonnosta, muinaisen merenkulun perinteistä ja lähikontakteista paikallisten kanssa. Tämä auttaa heitä luomaan sekä digitaalisia että fyysisiä taideteoksia.

Verkkosivut: art4sea.eu

Lisätietoa: art4sea.eu/news

Sosiaalinen media:      

BCTHubs
2023 - 2026

BCThubs-projektissa tavoitteena on kehittää meritalouden alan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa niissä mukana olevissa maissa, jotka kuuluvat Horisontti Eurooppa -ohjelman laajenemisen maihin. Projektissa keskitytään Blue Culture Technologies (BCT) -teknologiaan, joka tukee vedenalaiseen (the Underwater, UW) kulttuuriperintöön (Cultural Heritage, CH) liittyvää tieteellistä tutkimusta ja matkailualan arvostuksen lisäämistä. Euroopan meristä hyvin monet kuuluvat UWCH-alueisiin ja ovat niiden omistuksessa. Kuitenkin vain muutamia niistä hyödynnetään kestävästi sosiaalisen hyvinvoinnin, yhtenäisyyden ja kasvun edistämisessä. BCThubs-projektissa on tavoitteena muodostaa BCT-teknologian Excellence-keskuksia. Nämä keskukset tukevat uusia innovatiivisia ratkaisuja ja tuotteita. Samoin ne tukevat UWCH-alueiden kestävää suojelua, ennalleen palauttamista, arvostuksen lisäämistä, alueiden hoitoa, niiden saavutettavuutta ja esilläpitoa.

Verkkosivut: bcthubs.eu

Sosiaalinen media:       

OSES
2023 - 2025

Kolme vuotta kestävän projektin aikana OSES edistää omalta osaltaan yleisestä tavoitetta tukea urheilun parissa sekä sen avulla tehtävää koulutustyötä. Autamme liitoille ja paikallisille urheilun sidosryhmille tarkoitettujen koulutusvälineiden kehittämisessä. Tässä meitä tukevat yhdeksän yhteistyökumppaniamme, mukaan lukien neljä seuraa neljästä eri maasta. Tarkoituksena on opettaa nuorille ekologisesti vastuullista toimintaa ja lisätä urheilun avulla ympäristötietoisuutta jo pienestä pitäen.

Verkkosivut: tulossa pian

Lisätietoa: sportetcitoyennete.com/en/europe/oses

SCIENCE DIVER
2018 - 2023

ScienceDIVER-projektin tavoitteena oli tukea meriin liittyvää ja älykästä monialaista osaamista. Tarkoituksena oli kehittää erilaisia tähän liittyviä taitoja vastaamaan meritalouden työmarkkinoiden muuttuvia tarpeita. Tämä projekti on joutunut kohtaamaan YK:n Decade of Ocean Science for Sustainable Development -aloitteen esiin tuomat haasteet. Erityisesti projekti on ollut mukana tukemassa vankkaa ja pitkäkestoista yhteistyötä korkeakoulujen ja sukellusalan välillä ja auttanut luomaan niiden välille kestäviä rakenteita. Näin se on tarjonnut standardoitua koulutusta ja selkeitä urapolkuja sukellusalan tutkijoille. Projekti oli vastaus ammattitaitoisten ja pätevien tutkijoiden parissa lisääntyneeseen tarpeeseen tehdä sukeltamiseen liittyvää tutkimusta. Se on ollut arvokas, erittäin tuottava ja kustannustehokas tutkimustyökalu, joka tukee vedenalaiseen tutkimukseen keskittyvää meritiedettä ja arkeologiaan liittyviä tieteenaloja.

Verkkosivut: sciencediver.eu

Lisätietoa: hdaneurope.org/en/-/sciencediver

Sosiaalinen media:     

MPA Engage
2019 – 2022

MPA ENGAGE oli eurooppalainen projekti, joka keskittyi ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Välimerellä. Siihen kuului seitsemän meriensuojelualuetta (Marine Protected Areas, MPAs) kuudessa eri maassa. Kyseiset maat rajautuvat niin sanottuun Mare Nostrumiin. Maat ovat Albania, Kroatia, Ranska, Kreikka, Italia, Malta ja Espanja.

Toimintaan sisältyi seurantaa, haavoittuvuuden arviointia ja kansalaistiedealoitteita MPA-alueilla. Saatujen tulosten avulla voidaan tunnistaa parhaat käytänteet, joita voidaan hyödyntää koko Euroopan alueella. Projektia on johtanut Espanjan tutkimusneuvoston (CSIC) Institut de Ciències del Mar yhteistyössä useiden yhteistyökumppanien kanssa. Näihin yhteistyökumppaneihin sisältyy yliopistoja ja tutkimusinstituutteja sekä paikallisia ja kansallisia julkisia laitoksia ja myös yksityisen sektorin edustajia ja kansalaisjärjestöjä.

DAN Europen tehtävänä oli saada virkistyssukeltajat mukaan kansalaistiedetoimintaan, jota ovat johtaneet tieteelliset organisaatiot yhteistyössä meriensuojelualueiden kanssa. DAN Europe hyödynsi laajaa kokemustaan sukellusalalta samoin kuin teknistä asiantuntemustaan perustaakseen yhteistyössä PADI:n kanssa uuden Marine Citizen Science -kurssin. Kurssiin sisältyvät koulutusstandardit, kouluttajan ohjeet ja opetusmateriaalit.

Verkkosivut: mpa-engage.interreg-med.eu

Lisätietoa: daneurope.org/en/-/il-mare-in-pillole_mpa

Sosiaalinen media:  

DIVESAFE
01/01/2019 – 31/03/2022

Euroopan unionin EMKR-ohjelman osarahoittama DiveSafe yhdisti erilaista sukellukseen liittyvää teknologiaa ja laitteistoa sekä eri sovelluksia yhdeksi kokonaisuudeksi. Se mahdollistaa kokonaisvaltaisena ratkaisuna tieteellisten ja ammattimaisten sukellustehtävien tehokkaamman ja turvallisemman hoitamisen. Projektissa oli mukana kahdeksan yhteistyökumppania Kreikasta, Italiasta, Turkista, Israelista ja Maltalta.

Verkkosivut: divesafe.eu

Sosiaalinen media:   

GREEN BUBBLES
2015 - 2019

Green Bubbles -projekti oli nelivuotinen EU:n rahoittama projekti, joka oli suunnattu laitteilla sukeltaville virkistyssukeltajille. Tämähän koskee miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Green Bubbles maksimoi sukellukseen liittyvät hyödyt ja minimoi sen kielteiset vaikutukset. Näin saavutettiin kestäviä tavoitteita niin ympäristön, talouden kuin myös sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta katsottuna.

Lisätietoa: Green Bubbles and the sustainability of diving

 

CADDY
2014 - 2017

CADDY on lyhenne sanoista Cognitive Autonomous Diving BudDY (kognitiivinen autonominen sukelluspari). Projekti toteutettiin yhteistyönä. Projektin koordinaattorina toimi Kroatiassa sijaitsevan Zagrebin yliopiston sähkötekniikan tiedekunta. Muita yhteistyössä mukana olleita olivat Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiasta, Instituto Superior Technico Portugalista, Jacobs University Saksasta, Wienin yliopisto Itävallasta, Newcastlen yliopisto Iso-Britanniasta ja DAN Europe. Nämä seitsemän eurooppalaista yhteistyökumppania käynnistivät CADDY-projektin tammikuussa 2014. Projektin kesto oli kolme vuotta ja Euroopan unioni lahjoitti siihen varoja 3,7 miljoonan euron edestä.

Verkkosivut: caddy-fp7

Lisätietoa: Caddy your future diving buddy - My day-as a dan volunteer research diver