Diving Emergency Specialist
DANin tunnustuksenantoohjelma, joka on tarkoitettu sukellusturvallisuudesta kiinnostuneille sukeltajille
TUTUSTU OHJELMAAN

Täydennyskoulutus on tärkeää sukeltajille. Sen avulla he voivat jatkuvasti hioa sukellustaitojaan ja kehittyä sukeltajina.

Divers Alert Network ymmärtää, kuinka tärkeää sukeltajan on olla aktiivinen ja osallistuva ja käyttää aikaa paitsi uusien sukellustekniikoiden oppimiseen myös niiden menetelmien harjoitteluun, joiden avulla hän voi huolehtia sekä itsestään että muista sukellusonnettomuuden sattuessa.

DAN haluaa antaa tunnustusta tästä sitoutumisesta sukellusturvallisuuteen ja on siksi kehittänyt tunnustusohjelman nimeltä Diving Emergency Specialist.

DES-nimityksen avulla halutaan kiittää niitä sukeltajia, jotka ovat hakeutuneet soveltuvaan koulutukseen voidakseen auttaa pariaan tarvittaessa ja myös sukeltamaan turvallisesti.

KUINKA HAET TÄTÄ NIMITYSTÄ?

Saadakseen tämän nimityksen sukeltajalla tulee olla seuraavat voimassaolevat kortit:

 • Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (tai vastaava)
 • Basic Life Support & Defibrillation - BLSD (tai vastaava)

Lisäksi kolme seuraavista:

 • Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries
 • First Aid for Hazardous Marine Life Injuries
 • On-Site Neurological Assessment for Divers
 • Medical Oxygen Rebreather (MO2R)
 • First Aid (tai vastaava)

Tämä ohjelma on avoin kaikille sukeltajille.

Sukeltajalla on myös oltava jonkin sukelluskoulutusjärjestön kanssa pelastustason kortti tai sitä korkeampi.

OTA YHTEYTTÄ DAN TRAINING -OSASTOON NIMITYKSEN HAKUA VARTEN
OLETKO INSTRUCTOR TAI INSTRUCTOR TRAINER?

Ollaksesi DES-kouluttaja sinulla tulee olla voimassaoleva DAN Oxygen First Aid -kouluttajan status ja lisäksi neljä seuraavista:

 • Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries
 • First Aid for Hazardous Marine Life Injuries
 • On-Site Neurological Assessment for Divers
 • Medical Oxygen Rebreather (MO2R)
 • Basic Life Support & Defibrillation (BLSD)
 • Dive Medicine for Divers

Sinun on täytynyt myöntää todistus vähintään 10 palveluntarjoajalle jokaiselta viidestä pätevyyskurssista tai 5 DFR-palveluntarjoajalle ja 5 palveluntarjoajalle lisäpätevyyskurssilta. Kouluttajien opettajien on kyettävä täyttämään DES Instructor -vaatimukset ja heidän on täytynyt myöntää todistus viidelle (5) kouluttajalle jokaiselta viidestä pätevyyskurssista.

KUINKA HAET TÄTÄ NIMITYSTÄ?
Sinun täytyy jatkaa opettamista vähintään yhdellä kurssilla jokaisessa ohjelmassa 24 kuukauden aikana säilyttääksesi statuksesi aktiivisena.
OTA YHTEYTTÄ DAN TRAINING -OSASTOON NIMITYKSEN HAKUA VARTEN