Kysymykset Dive Centre
 • Kolmannen osapuolen vastuuvakuutus ja oikeusturva koskien vakuutuksen ottajan sukelluskeskuksen tai -kerhon tarjoamia sukelluspalveluita.
 • Vastuuvakuutus on laajennettu koskemaan niitä ohjaajia ja sukellusoppaita, jotka merkitään vakuutetun keskuksen henkilökunnan jäseniksi aina heidän työskennellessään kyseisessä keskuksessa.
 • Tapaturmavakuutus kokeilusukelluksia varten: Henkilökohtainen tapaturmavakuutus niille asiakkaille, jotka osallistuvat kokeilusukelluksiin. Vakuutus sisältää painekammiohoidon ja lääketieteellisen hoidon kustannukset. Maksimisyvyys sen mukaan kuin koulutusjärjestösi on sen määrittänyt, ei kuitenkaan enempää kuin 15 metriä. Vakuutettujen kokeilusukellukseen osallistuvien asiakkaiden määrää ei ole rajattu. DANille ei tarvitse toimittaa asiakkaiden nimiä. Vakuutusturvan raja on 15 000 €.
 • Tilojen vastuuvakuutus: Tilojen vastuuvakuutus kattaa sen lain mukaisen vastuun, joka on operaattorilla ja/tai kiinteistön omistajalla kenen tahansa henkilön kokemasta tapaturmaisesta ruumiillisesta vammasta tai sairastumisesta. Samoin tämä koskee tapaturmaista aineellisen omaisuuden menetystä tai vahingoittumista, joka tapahtuu vakuutetun sukelluskeskuksen tiloissa tai niistä johtuen ja joka aiheutuu vakuutettuista sukelluskeskuksen palveluista. Jos lain mukaista vastuuta sovelletaan, tulisi tässä silloin olla kyse onnettomuudesta, jonka on aiheuttanut operaattorin ja/tai kiinteistön omistajan huolimaton velvollisuuksien hoitaminen tai niiden laiminlyöminen. Tähän voisi sisällyttää esimerkiksi sellaiset vammat, jotka aiheutuvat kyseisissä tiloissa sukelluspullon osuttua asiakkaisiin, kun varastoteline romahtaa. Toinen vaihtoehto on se, että naapurin kiinteistö vaurioituu sukelluskeskuksessa syttyneen tulipalon seurauksena.
   
  • Voiko tämä etu korvata tavallisen rakennusta koskevan kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksen?
   Kyllä, tämä lisäys on itse asiassa rakennuksille tarkoitettu kolmannen osapuolen vastuuvakuutus.
    
  • Onko vakuutusturvani silti voimassa, jos tiloissani joutuu onnettomuuteen henkilö, joka ei ole sukellusasiakas?
   Tämä tilojen vakuutussuojan lisäys kattaa ne kolmansien osapuolien kärsimät vahingot, jotka tapahtuvat sinun tiloissasi, vaikka he eivät olisi sukeltajia. Tärkeää on kuitenkin se, että tiloja käytetään vain sukelluskeskuksena.
    
  • Koskeeko tämä vakuutus kaikkia sukelluskeskukseni käyttämiä tiloja ja toimistoja? Tilojen vastuuvakuutus on voimassa vain niissä osoitteissa, jotka on eritelty vakuutussuunnitelmassa, toisin sanoen rekisteröidyssä osoitteessa ja operatiivisessa sijainnissa.
 • He ovat vakuutettuja niin kauan kuin heidän kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksensa koskee heitä, toisin sanoen se on voimassa sen mukaan, kuinka pitkäksi aikaa olet rekisteröinyt heidät -ohjelman MyDAN-tilille.
 • Missään tapauksessa Club Member -ohjelma ei korvaa henkilökunnan jäsenten henkilökohtaisia tapaturmia. Jokaisen ohjaajan tai sukellusoppaan tulee aktivoida oma henkilökohtainen Pro Member - tai Sport Member -ohjelma, jotta he olisivat vakuutettuja.

Pro Member -ohjelmat tarjovavat yksilöllisen vakuutusturvan ammattilaissukeltajille, kun taas Dive Centre -ohjelmien vakuutukset kattavat juridisia henkilöitä, esimerkiksi sukelluskeskuksia ja -kouluja sekä muita kokonaisuuksia.

Kirjaudu sisään MyDAN-osioosi > Vakuutus
Rekisteröi jokainen sukelluskouluttaja/sukellusopas tähän tarkoitettuun kohtaan.

 • He eivät ole automaattisesti vakuutettuja.
 • Voit kuitenkin vakuuttaa ilmaiseksi tietyn määrän lähtötason oppilaita rekisteröimällä heidät MyDAN-tililläsi.
 • Voit lisäksi ostaa erikoisvakuutusohjelmia sekä laite- että vapaasukelluksen oppilaillesi.
 • Operatiivinen sijainti tarkoittaa niitä tiloja, joissa sukelluskeskuksen palvelut ovat. Esim. yleensä tämä on siellä, missä kompressori on.
 • Rekisteröity toimisto tarkoittaa osoitetta, missä Dive Centre-jäsen rekisteröidään virallisesti.

DAN Europe ei voi tarjota kolmannen osapuolen vastuuvakuutusta maantieteellisen alueensa kaikissa maissa. Siksi Dive Centre -ohjelmia on saatavilla vain joissakin maissa.

Tärkeää: tällä sivulla esitettyjen tietojen ei ole tarkoitus millään tavalla korvata tai täydentää vakuutusehtoja ja -todistuksia