DAN Instructor Trainer

DAN Instructor Trainer Workshop (ITW)

PROGRAM

DAN Europe ITW są organizowane przez DAN Europe Training. Tylko członkowie zespołu i członkowie komitetu DAN Europe Training mogą oferować ten program.

Po ukończeniu trwającego 3 dni DAN Instructor Trainer Workshop, DAN Instructor Trainers są gotowi prowadzić sesje rozwoju wiedzy i umiejętności modułu podstawowego i różnych modułów kursowych IQC.

Podczas ITW, kandydaci będą przeszkoleni i przygotowani do samodzielnego prowadzenia IQC i promowania bezpieczeństwa nurkowania i kursów DAN.

Dodatkowo, kandydaci nauczą się jak oceniać instruktorów pierwszej pomocy podczas ćwiczenia umiejętności i będą w stanie zapewnić prezentacje w jakości demonstracyjnej na poziomie zarówno Instructor i Instructor Trainer.

Wymagania wstępne na stopień DAN Instructor Trainer

Kandydaci, którzy mają stopień DAN instructor dla kursów pierwszej pomocy w nurkowaniu oraz status aktywny będą mogli wziąć udział w kursie na stopień DAN Instructor Trainer dla wszystkich programów szkoleniowych; w innym przypadku będą mieli dostęp wyłącznie do tych programów, które nie obejmują pierwszej pomocy w nurkowaniu (oprócz kursu ”Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies”).

WYMAGANIA WSTĘPNE

Kandydat musi spełnić przynajmniej jedno z podanych poniżej kryteriów:

  • mieć stopień Instructor Trainer oraz doświadczenie w przeprowadzaniu kursów na poziomie instruktorskim w uznanej organizacji certyfikującej nurków;
  • mieć stopień Instructor Trainer w uznanej organizacji szkolącej z pierwszej pomocy;
  • być instruktorem – ekspertem od przeprowadzania szkoleń, które obejmują teorię i naukę umiejętności na poziomie instruktorskim w uznanej branży;
WYMAGANIA WSTĘPNE
Być członkiem DAN Europe, mieć opłaconą składkę roczną na poziom instruktorski (mieć status nauczycielski) oraz nie mieć udokumentowanego otrzymania kary dyscyplinarnej z powodu nadużyć.
DOŚWIADCZENIE W NAUCZANIU

Kandydat musi wydać odpowiednią liczbę certyfikatów na poziomie provider – minimalna liczba certyfikatów to

Aby otrzymać stopień DAN Instructor Trainer dla wszystkich programów szkoleniowych
  • 20 certyfikatów na poziomie provider z kursu BLSD lub PBLSD
  • 20 certyfikatów na poziomie provider z kursu Oxygen First Aid
  • W sumie 40 certyfikatów na poziomie provider z 3 spośród następujących programów: ADV O2, Neuro, HMLI, MO2R, FA.
Aby otrzymać stopień DAN Instructor Trainer dla programów szkoleniowych, które nie obejmują pierwszej pomocy w wodzie

(za wyjątkiem the ”Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies”)

  • 60 certyfikatów na poziomie provider z kursu BLSD lub PBLSD
  • 20 certyfikatów na poziomie provider z kursu First Aid

Dział DAN Training, według własnego uznania, może wymagać od kandydata dostarczenia następujących dodatkowych informacji:
biznes plan | CV | kopia dokumentu z innych organizacji, który zaświadcza o nałożeniu kary/przeprowadzeniu postępowań dyscyplinarnych.