DAN Instructor

Kurs DAN Instructor Qualification Course (IQC)

PROGRAM

The DAN Instructor Qualification Course (IQC) follows a modular format.
There is a Core Module and then a separate module representing each training program.

You can take all existing modules as part of one course, or just take the Core Module and one course module - whatever you are interested in teaching.

The courses are organised worldwide by DAN Instructor Trainers.

Kurs DAN Instructor Qualification Course (IQC) składa się z kilku modułów: modułu głównego i modułów dotyczących jednego programu szkoleniowego.

Możesz zaliczyć wszystkie moduły na jednym kursie, lub wziąć udział tylko w module głównym i w jednym module dotyczącym tego programu szkoleniowego, którego chcesz nauczać.

Kursy są organizowane na całym świecie przez DAN Instructor Trainers.

Tutaj znajdziesz listę DAN Instructors/ Instructor Trainers
Każdy IQC składa się z części teoretycznej i praktycznej.
SESJI TEORETYCZNEJ

Podczas sesji teoretycznej kandydaci poznają standardy i procedury kursu, materiały edukacyjne oraz strukturę i organizację szkolenia.

SESJI PRAKTYCZNEJ
Podczas sesji praktycznej kandydaci dowiadują się, jak nauczać umiejętności wykorzystując techniki mini nauczania. Kandydaci muszą również wykonać demonstrację na poziomie instruktorskim zanim będą mogli przystąpić do egzaminu końcowego.
WYMAGANIA WSTĘPNE

Kandydaci na stopień DAN Instructor muszą spełniać następujące wymagania:

  • Ukończone 18 lat
  • Ważny certyfikat DAN Provider do kursu, którego chcą nauczać lub certyfikat równoważny z innej uznanej organizacji.
  • Być profesjonalistą nurkowym (certyfikat na poziomie Instructor, Assistant Instructor, Divemaster) z uznanej organizacji szkolącej nurków lub być specjalistą w zakresie medycyny.
MATERIAŁY KURSOWE

Jeśli kandydat na instruktora nie ma jeszcze certyfikatu DAN Instructor dla innych kursów DAN, otrzyma Zestaw podstawowy i jeden lub więcej Pakietów instruktorskich (jeden dla każdego modułu instruktorskiego). Jeśli kandydat posiada certyfikat DAN Instructor, nie potrzebuje zestawu podstawowego i otrzyma tylko Pakiety instruktorskie.

Zestaw podstawowy to plecak, w którym znajdują się materiały promocyjne i inne materiały DAN, natomiast Pakiety instruktorskie zawierają cyfrowe prezentacje do kursów oraz niektóre broszury DAN Training.

KORZYŚCI
  • Zbieranie kredytów szkoleniowych za każdym razem, gdy certyfikują Provider. Na koniec roku, mając zebraną odpowiednią ilość kredytów Instructor, może otrzymać kupon rabatowy lub materiały DAN jak na przykład bezpłatny zestaw tlenowy DAN. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w MyLibrary (sekcja Training) w twoim obszarze MyDAN.
  • Nagroda dla najbardziej aktywnego DAN Instructor roku.
  • Możliwość udziału w specjalnych kursach DAN Training
ABY UZYSKAĆ STOPIEŃ DAN INSTRUCTOR, SPRAWDŹ, KIEDY ODBĘDZIE SIĘ KOLEJNY DOSTĘPNY KURS IQC.