Sukeltaja ja vanheneminen
SUKELTAMINEN ON URHEILULAJI, JOKA SOPII MYÖS NIILLE, JOILLA ON JO IÄN TUOMAA KOKEMUSTA

Nykyään yhä useammat sukeltavat vielä vanhemmallakin iällä. He haluavat nauttia mahdollisimman intensiivisesti siitä ajasta, joka heillä vielä on jäljellä aktiivisina sukelluksen harrastajina.
He valitsevat sukelluskohteensa tarkkaan ja viettävät näin ollen usein pitkiäkin aikoja trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla. Iäkkäämpiä sukeltajia on enemmän mukana muutenkin kuin vain sukellussafareilla. Tiedämme, että vanhemmat sukeltajat eivät niinkään kaipaa enää seikkailuja, vaan he haluavat vain nauttia harrastuksestaan. He osaavat myös pitää paremmin huolta turvallisuudesta, koska he ovat varovaisempia ja heille on usein kertynyt jo paljon kokemusta. Iän myötä ihmiset myös yleensä toimivat vastuullisemmin ja hyväksyvät ne rajoitukset, joita sukeltamiselle joudutaan asettamaan johtuen fyysisistä rajoitteista.

Ikään liittyviä fyysisiä rajoitteita

Vanhenemisen myötä lisääntyvät myös monet krooniset sairaudet, ja tästä syystä tarvitaan usein jokin pysyvä lääkitys. Sukellettaessa tulee ottaa huomioon nämä henkilölle määrätyt lääkkeet samoin kuin myös kaikki sairauksien hoidossa käytettävät apuvälineet ja laitteet, esimerkiksi sydämentahdistimet. Sukeltamiseen liittyvistä kysymyksistä onkin hyvä keskustella sukeltamiseen erikoistuneen lääkärin kanssa. Hän arvioi sukeltajan yleiskunnon ja osaa samalla myös ottaa huomioon tyypilliset ikään liittyvät rajoitukset, jotka saattavat vaikuttaa sukeltamiseen.

 • Alentunut fyysinen kunto
 • Voiman ja kestävyyden heikentyminen
 • Muutokset keuhkojen toiminnassa
 • Reaktioajan pidentyminen
 • Alentunut kylmänsietokyky

Veden alle laskeutuminen saa jo itsessään aikaan tiettyjä fyysisiä reaktioita. Tällä voi olla epäsuotuisia vaikutuksia erityisesti vanhempien sukeltajien kohdalla.

 • Tapahtuu nesteiden siirtymistä kehon keskiosiin
 • Ihon verisuonten supistuminen
 • Virtsanerityksen merkittävä lisääntyminen

Yllä mainittujen vaikutusten väistämättömänä seurauksena on se, että elimistö menettää huomattavasti nestettä. Erityisesti ikääntyneempien kohdalla tämä voi vaikuttaa epäedullisesti elimistön toimintaan, koska vanhat ihmiset juovat usein joka tapauksessa liian vähän. Nestehukka saattaa kehittyä hyvinkin nopeasti erityisesti kesällä tai ilmaston ollessa subtrooppinen tai trooppinen. Tämä saattaa johtaa vakaviin sukellusonnettomuuksiin. Kun veri on liian "paksua", se ei voi kunnolla osallistua inerttien kaasujen poistamiseen. Nämä yllä kuvatut veden alla oleskelun vaikutukset ovat erityinen riski verenkiertoelimistölle. Nesteen siirtyminen kehon keskiosiin pakottaa sydämen äkillisesti pumppaamaan lisää verta. Jos ihon verenkierto on samanaikaisesti heikentynyt, joutuu sydän työskentemään vieläkin suurempaa vastusta vastaan.

Seurauksena saattaa välittömästi olla seuraavia toimintahäiriöitä:

 • verenpaineen äkillinen kohoaminen
 • sydämen verenkiertohäiriöt
 • sydämen rytmihäiriöt
 • äkillinen hengästyminen

Vedessä tai veden alla oltaessa aikaisempi sydänsairaus saattaa johtaa terveyden kannalta vaarallisiin tilanteisiin, mutta myös sekä hukkumisriski että äkillisen sydänkuoleman riski kasvaa.

Veden alla uiminen kuormittaa elimistöä yllättävän paljon. Tämä johtuu hengityskaasun tiheyden kasvamisesta, joka puolestaan on riippuvainen syvyydestä. Hengityksessä tapahtuvat muutokset saavat aikaan sen, että jo ennestään olemassa olevat hengityselinten toimintarajoitukset tulevat nyt äkillisesti ilmi. Kokeneillakin sukeltajilla elimistön energiasta kuluu yleensä vähemmän kuin 5 % uimaräpylöiden käyttöön, ja rajoittavana tekijänä onkin hengityselinten toiminta. Hengityselimet saattavat ylirasituksessa hyvinkin nopeasti joutua liian koville.
Vanhempien ihmisten lääkärintarkastuksessa tutkimuksen suorittava sukelluslääkäri keskittyy ensisijaisesti verenkierto- ja hengityselimistön toimintadiagnostiikkaan. Lisäksi hän arvioi fyysistä suorituskykyä ja kestävyyttä ja tarkastaa myös lihasten ja luuston kunnon. Tavoitteena on antaa iäkkäämmälle sukeltajalle kattavat ohjeet koskien kaikkia niitä tekijöitä, jotka hänen tulee sukeltaessaan ottaa huomioon, jotta sukeltaminen olisi edelleenkin turvallista.
OHJEITA TURVALLISEEN SUKELTAMISEEN VANHEMMILLE IHMISILLE
LAAJENNA TURVAMARGINAALIASI
 • Valitse lyhyempiä sukelluksia matalammalla
 • Noudata turvapysäyhdyksiä ja suorita nousu riittävän hitaasti
 • Vähennä toistuvia sukelluksia
 • Käytä ilman sijasta nitroksia hengityskaasuna
PIDÄ HUOLTA SIITÄ, ETTÄ SUORITUSKYKYSI SÄILYY RIITTÄVÄLLÄ TASOLLA

Harrasta ikäsi kannalta sopivia urheilulajeja, jotta saat pidettyä yllä lihaskuntoa ja kestävyyttä

VÄLTÄ NESTEHUKKAA

Huolehdi riittävästä nesteytyksestä ennen sukellusta.
VINKKI: Riittävä syljeneritys on merkki hyvästä

VÄHENNÄ KUORMITUSTA
 • Älä koettele fyysisen suorituskykysi rajoja tahallaan.
 • Vältä stressiä sukeltamalla rentoutuneena.
ÄLÄ HYPPÄÄ VETEEN
Liu'u veteen, jotta äkillisen veteen joutumisen vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi.
SUOJAUDU KYLMÄLTÄ MAHDOLLISIMMAN TEHOKKAASTI

Kylmältä tulisi suojautua niin hyvin, että vähäinenkin palelu voidaan välttää.

VASTAUKSIA USEIN KYSYTTYIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN NIMENOMAAN VANHEMPIA SUKELTAJIA
MISSÄ IÄSSÄ TULISI VÄHENTÄÄ SUKELTAMISTA?

Tässä asiassa merkitystä on nimenomaan biologisella iällä eikä varsinaisella iällä.
40 ikävuodesta alkaen vuosittaisten sukelluskuntoa koskevien lääkärintarkastusten tulisi olla aiempaa perusteellisempia ja yli 55-vuotiaiden kohdalla tulisi keskittyä vieläkin tarkemmin nimenomaan iän tuomiin muutoksiin.

KOSKA SUKELTAMINEN TULISI LOPETTAA KOKONAAN?

Lopettamiskysymyksessä on hyvä kuunnella omaa elimistöään. Todellinen ikä ei ole ratkaiseva tässä asiassa.
Asiaa on hyvä harkita uudestaan silloin, kun elimistö itse antaa sellaisia viestejä, että sukeltaminen tuntuu kuormittavammalta kuin aikaisemmin tai että oleskelu veden alla ei enää tunnu miellyttävältä. Terveyteen liittyvissä asioissa on hyvä kuunnella itseään.

OVATKO VANHEMMAT SUKELTAJAT HERKEMPIÄ SUKELTAJANTAUDILLE?

Eivät välttämättä. He voivat kuitenkin merkittävästi pienentää sukellussairauden riskiä huolehtimalla riittävästä nesteytyksestä ennen sukellusta.
Teoriassa iän tuomat muutokset keuhkoissa lisäävät sairastumisriskiä. Tätä riskiä voidaan alentaa hitailla nousuilla ja turvapysähdyksillä.