SUKELLUSKUNTO KORONAVIRUSTAUDIN SAIRASTAMISEN JÄLKEEN - PÄIVITETTYÄ TIETOA

Uudet ohjeet, joiden avulla voidaan määritellä sukelluskunto eri oireiden ja niiden vakavuuden perusteella


DAN Europen lääketieteen tiimi päivittää laatimiaan suosituksia koskien sukeltamista koronavirustaudin sairastamisen jälkeen. Nyt päivitettävät suositukset julkaistiin huhtikuussa 2021. Suositusten päivittäminen on tarpeen, koska ymmärrämme nyt paremmin koronaviruksen aiheuttaman taudin vaikutuksia ja haluamme myös ottaa huomioon varianttien kehittymisen ja niiden vaikutukset rokotettuihin henkilöihin. Jäsenemme ovat myös esittäneet kysymyksiä aiheeseen liittyen.

Erityisesti Diver Medical Screen Committee (DMSC) on lähiaikoina tarkistanut seulontajärjestelmäänsä yhteistyössä DANin, World Recreational Scuba Training Councilin (WRSTC), Undersea Hyperbaric Medical Societyn ja World Underwater Federationin (CMAS) kanssa. Huomio on haluttu kiinnittää niihin oireisiin, jotka todennäköisimmin aiheuttavat ongelmia sukeltajille, niin kuin alla on esitetty. 

Muista, että edelleenkin sellaisten henkilöiden on erittäin tärkeää huolehtia lääkärintarkastuksista ennen sukellusta, joilla on joitakin ongelmia terveydentilassaan. Ota huomioon myös se, että epidemiologinen tilanne muuttuu jatkuvasti ja näihin ohjeisiin saatetaan edelleenkin tehdä muutoksia ja päivityksiä.


Päivitetty 02/2022

Koronataudin kliinisten ilmentymien perusteella sukeltajat voidaan jakaa 4 eri ryhmään:

Ryhmä A

 • Oireettomat, vähäoireiset (nenän tukkoisuutta ja/tai kurkkukipua, ei kuumetta, yskää, huonovointisuutta, päänsärkyä ja/tai lihaskipua), oireet lyhytaikaisia

  • Tällaisissa tilanteissa sukeltamista suositellaan vasta 7 päivän kuluttua toipumisesta.

  • Oman lääkärisi suorittama lääkärintarkastus on suositeltava, jos koet, että normaali fyysinen ja henkinen toimintakyky ei ole vielä palautunut.

Ryhmä B

 • Lievä sairastuminen (Katso taulukko #1), ei tarvetta sairaalahoidolle ja/tai viruslääkkeiden, antibioottien, kortisonin tai hepariinin käytölle

 • Näissä tapauksissa suosittelemme omalääkärin tai sukelluslääkärin tekemää kliinistä arviointia 10 päivän kuluttua toipumisesta. Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon sukeltajan ikä, kaikki mahdolliset terveydentilaan liittyvät sukelluksen riskitekijät sekä rokotusstatus.

Ryhmä C

 • Sukeltajat, jotka ovat sairastuneet kohtalaisen vakavasti (Katso taulukko #1) tai ovat muutoin tarvinneet sairaalahoitoa ja/tai viruslääkettä, antibioottia, kortisonia tai hepariinia koronavirustaudista johtuen.

Ryhmä D

 • Sukeltajat, jotka ovat sairastuneet vakavasti tai kriittisesti (Katso taulukko #1).

 

Muita diagnostisia testejä

C- ja D-ryhmissä on suositeltavaa tehdä seuraavat lisätutkimukset, edellyttäen että ei ole vankkaa tieteellistä näyttöä eri elimiin ja elinjärjestelmiin kohdistuvien komplikaatioiden esiintymisestä ja vakavuudesta. Nämä testit tulee tehdä silloin, kun potilas on kliinisesti täysin toipunut.

 • Ryhmä C:

 1. Kliininen rasituskoe, johon liittyy sydämen sähköisen toiminnan tarkkailu ja happisaturaation arviointi levossa sekä kokeen aikana että sen jälkeen

 2. Keuhkojen toimintakoe eli spirometria

 3. Keuhkojen diffuusiokyvyn testaus

Lisäksi voidaan tehdä seuraavat kokeet hoitavan lääkärin harkinnan mukaan:

 1. Sydämen ultraäänitutkimus väridopplerin avulla

 2. 24 tunnin Holter-tutkimus (EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti), johon sisältyy liikuntaosio tai kliininen rasituskoe

 3. Rintakehän röntgenkuva tai keuhkojen ohutleikekuvaus

 4. Verikokeet

 

 • Ryhmä D: Kliinistä spiroergometriaa (CPET) suositellaan vahvasti yllä mainittujen kokeiden lisäksi.

 

Taulukko #1

Sairauden aste

Oireiden kuvaus

Oireeton infektio

Diagnosoitu koronavirustauti ilman mitään oireita
Vähäoireinen muoto Mahdollisia oireita, esim. nenän tukkoisuutta ja/tai kurkkukipua, ei kuumetta, yskää, huonovointisuutta, päänsärkyä ja/tai lihaskipuja
Lievä sairaus Lieviä oireita (esim. kuumetta, yskää, haju- ja makuaistin menetystä, päänsärkyä, lihassärkyä), ei hengitysvaikeuksia tai hengenahdistusta, rintakuvissa ei näy mitään epätavallista
Kohtalaisen vakava sairaus SpO2 > tai = 94% ja kliininen tai radiologinen näyttö keuhkokuumeesta
Vakava sairaus SpO2 < 94%, PaO2/FiO2 <300, hengitystiheys > 30/min (aikuisilla) tai keuhkoinfiltraatit > 50%
Kriittinen sairaus Hengitysvajaus, septinen sokki ja/tai usean elimen vajaatoiminta

 

 

Tästä voit ladata tämän päivityksen.

Täältä löydät lisätietoa DAN Europen tekemästä tutkimustyöstä, joka koskee sukeltamista koronavirustaudin sairastamisen jälkeen.