Basic Life Support & Defibrillation
DAN Basic Life Support & Defibrillation - BLS(D) -kurssilla opit auttamaan aikuista uhria, kun kyseessä on äkillinen sydänpysähdys tai hengenvaaralliset vammat. Kurssilla harjoitellaan peruselintoimintojen hoidon ja ylläpidon lisäksi AED-laitteen käyttöä.
DAN Basic Life Support & Defibrillation - BLS(D)

DAN Basic Life Support & Defibrillation - BLS(D) -kurssilla harjoitellaan elvyttämään aikuista henkilöä, jolla on äkillinen sydänpysähdys. Tavoitteena on ehkäistä hapen puutteesta johtuvia aivovaurioita, jotka ilmenevat välittömästi sydänpysähdyksen jälkeen. Kurssilla harjoitellaan painelu-puhalluselvytystä (PPE), ulkoisen verenvuodon hallintaa, sokin hoitoa ja tarvittavia ensiaputaitoja, kun hengitysteihin on joutunut vierasesine. Lisäksi kurssilla opetellaan automaattisen ulkoisen defibrillaattorin (AED) käyttöä. AED-laite on keskeisessä roolissa, kun annetaan sähköisku, jonka avulla sydän käynnistetään uudelleen pulssittomassa kammiotakykardiassa tai kammiovärinässä. DAN BLS(D) -kurssi antaa sinulle valmiudet reagoida oikealla tavalla hätätilanteessa ja auttaa sinua suoriutumaan yksinkertaisista ensiaputoimenpiteistä täysin turvallisesti.

Tärkeimmät tavoitteet
  • Perusanatomia ja -fysiologia
  • Toiminta äkillisessä sydänpysähdyksessä
  • Peruselintoimintojen hoito ja ylläpito (BLS)
  • Tilanteen turvallisuusarviointi (tähän sisältyy huolehtiminen henkilökohtaisesta suojauksesta)
  • Painelu-puhalluselvytys (PPE)
  • Kylkiasento
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Ulkoisen verenvuodon hallinta
  • Sokin ensiapu
  • Automaattisen ulkoisen defibrillaattorin (AED) käyttö
Kurssin kesto

Vähintään 5 tuntia

Ennakkoehdot kurssille osallistumiselle

Ei ennakkoehtoja

Todistuksen uusiminen

Uusittava kahden vuoden välein, mutta suosituksena on uusiminen useammin